Nyieun Kalimah Tina Nomor HP Sorangan

Yu urang nyieun kalimah tina nomor HP urang sorangan! Cokot 3 angka pangtukangna tina nomor HP baraya. Engke sambungkeun jadi kalimah...

ANGKA KA-3 TI TUKANG
0 : Keur ngeunah2 gagaro
1 : Keur ngeunah2 joged
2 : Keur ngintip randa mandi
3 : Keur ngeunah2 B A B
4 :  Keur ngeunah2 kiih
5 : Keur dibuligir
6 : Keur make calana
7 : Keur ngeunah2 seuri
8 : Keur ngeunah2 sare
9 : Keur ngeunah2 heuay

ANGKA KA-2 TI TUKANG
0 : Kuring dicium
1 : Kuring dicarekan
2 : Kuring ditewak
3 : Kuring dibabuk
4 : Kuring dicolek
5 : Kuring diporosotkeun
6 : Kuring dicolok
7 : Kuring ditakol
8 : Kuring dijiwir
9 : Kuring dibaledog

ANGKA PANGTUNGTUNGNA
0 : ku Hansip
1 : ku nu nagih hutang
2 : ku Satpol PP
3 : ku Tukang kridit
4 : ku nu geulis / nu kasep
5 : ku Nini2 / aki2
6 : ku Ronda
7 : ku mitoha
8 : ku Randa geulis
9 : ku Satpam

Conto 3 angka HP simkuring: 158
1 :Keur ngeunah2 joged
5 :Kuring diporosotkeun
8 :Ku Randa geulis

Wilujeng Sura-Seuri ☺ ulah hilap SHARE kalimah baraya di kolom komentar nyaaa :D

Yu urang nyieun kalimah tina nomor HP urang sorangan! Cokot 3 angka pangtukangna tina nomor HP baraya. Engke sambungkeun jadi kalimah...